TỦ HÒA ĐỒNG BỘ

Giữ máy phát điện của bạn đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Nhấn và chọn tên tủ hòa pha muốn so sánh (Tối đa là 3 tủ)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.
Tủ hòa pha
Loại
Chế độ vận hành
Dòng điện tổng thanh cái
Điện áp làm việc
Số pha – Số dây
Tần số
Điện áp điều khiển
Bộ điều khiển hòa pha
Số lượng đầu vào máy phát
Dòng điện đầu vào máy phát
Thiết bị đóng cắt máy phát
Số cực thiết bị đóng cắt
Vị trí dây điện đầu vào máy phát
Kiểu kết nối đầu ra tải
Vị trí dây điện đầu ra tải
Thanh đồng
Ngõ vào khởi động ở chế độ tự động
Kích thước tổng cao x rộng x sâu (bao gồm tủ ATS nếu có)
Trọng lượng tổng (bao gồm tủ ATS nếu có)
Loại sơn
Kiểu tủ
HT6A1600-4(A)
HT6A1600-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
16000A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
4000A
ACB MITSUBISHI 3P-4000A-85KA-FIXED-AE4000-SWA
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x4800x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A800-2(A)
HT6A800-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
8000A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 2
2
4000A
ACB MITSUBISHI 3P-4000A-85KA-FIXED-AE4000-SWA
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A125-2(A)
HT6A125-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
1250A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 2
2
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A250-4(A)
HT6A250-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
2500A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x2400x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A250-4(A)
HT6A250-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
2500A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực
Vào từ đáy tủ
Lam đồng trực tiếp
Ra từ đáy tủ
Đồng đỏ, xi thiết
Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x2400x1000) mm
-
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A200-2
HT6A320-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
3200A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 x 2
2
1600A
ACB MITSUBISHI 3P-1600A-65KA-FIXED-AE1600-SW
3 cực
Vào từ đáy tủ
Lam đồng trực tiếp
Ra từ đáy tủ
Đồng đỏ, xi thiết
Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
-
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
Vui lòng chọn tủ
HT6A1600-4(A)
HT6A1600-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
16000A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
4000A
ACB MITSUBISHI 3P-4000A-85KA-FIXED-AE4000-SWA
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x4800x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A800-2(A)
HT6A800-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
8000A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 2
2
4000A
ACB MITSUBISHI 3P-4000A-85KA-FIXED-AE4000-SWA
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A125-2(A)
HT6A125-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
1250A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 2
2
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A250-4(A)
HT6A250-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
2500A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x2400x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A250-4(A)
HT6A250-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
2500A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực
Vào từ đáy tủ
Lam đồng trực tiếp
Ra từ đáy tủ
Đồng đỏ, xi thiết
Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x2400x1000) mm
-
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A200-2
HT6A320-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
3200A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 x 2
2
1600A
ACB MITSUBISHI 3P-1600A-65KA-FIXED-AE1600-SW
3 cực
Vào từ đáy tủ
Lam đồng trực tiếp
Ra từ đáy tủ
Đồng đỏ, xi thiết
Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
-
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
Vui lòng chọn tủ
HT6A1600-4(A)
HT6A1600-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
16000A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
4000A
ACB MITSUBISHI 3P-4000A-85KA-FIXED-AE4000-SWA
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x4800x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A800-2(A)
HT6A800-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
8000A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 2
2
4000A
ACB MITSUBISHI 3P-4000A-85KA-FIXED-AE4000-SWA
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A125-2(A)
HT6A125-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
1250A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 2
2
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A250-4(A)
HT6A250-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
2500A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực / 3 poles
From the bottom of panel / Vào từ đáy tủ
Direct Busbar / Lam đồng trực tiếp
Outcoming from the bottom of panel / Ra từ đáy tủ
Tinned copper / Đồng đỏ, xi thiết
Close: Start - Open: Stop / Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x2400x1000) mm
kg
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A250-4(A)
HT6A250-4(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
2500A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 MKII x 4
4
630A
ACB MITSUBISHI 3P-630A-65KA-FIXED-AE630-SW
3 cực
Vào từ đáy tủ
Lam đồng trực tiếp
Ra từ đáy tủ
Đồng đỏ, xi thiết
Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x2400x1000) mm
-
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
HT6A200-2
HT6A320-2(A)
Auto & Manual / Tự động & bằng tay
3200A
220V/380V (L-N/L-L)
3 pha – 4 dây
50Hz
DC24V
Deepsea 8610 x 2
2
1600A
ACB MITSUBISHI 3P-1600A-65KA-FIXED-AE1600-SW
3 cực
Vào từ đáy tủ
Lam đồng trực tiếp
Ra từ đáy tủ
Đồng đỏ, xi thiết
Đóng: Khởi động - Mở: Ngừng máy
(2200x1600x1000) mm
-
Tĩnh điện, trắng xám nhăn / Electrostatic, 1225687PX20-Jotun
Form 2b
Vui lòng chọn tủ
Cần hỗ trợ để tìm sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp cho dự án của bạn?

Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!

Tư vấn