Máy phát điện Hữu Toàn

Lựa chọn máy phát điện phù hợp với nhu cầu của bạn

Nhấn và chọn tên máy phát điện muốn so sánh (Tối đa là 3 máy)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.
Máy phát điện
Tần số
Điện áp
Số pha - Số dây - Hệ số công suất
Công suất định mức
Công suất dự phòng
Tốc độ quay
Dung tích thùng nhiên liệu
Hệ thống điều khiển
Thiết bị tùy chọn
Động cơ
Công suất định mức (PRP)
Công suất dự phòng (ESP)
Model động cơ
Nhà sản xuất
Loại
Kiểu nạp khí
Kiểu bộ điều tốc
Số xylanh - Kiểu bố trí
Đường kính x Khoảng chạy
Tổng dung tích xylanh
Tốc độ quay
Loại nhiên liệu
Dung tích dầu bôi trơn
Dung tích nước làm mát động cơ
Kích thước (Trần/Giảm thanh)
Dài
Rộng
Cao
Trọng lượng khô
Độ ồn (dB±5)
HB1875 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1875 kVA
2062.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1875 T5
1680 kW
1800 kW
16M33G2000 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
150 x 185 mm
52.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
175 L
542 L
HB1875 T5
(6300) / (9200) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HHY900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY900 T5
790 kW
875 kW
DP222CC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
75 L
66 L
HHY900 T5
(4150) / (5500) mm
(1910) / (2400) mm
(2600) / (2800) mm
8077 / 10500 kg
-- / 85 dB
HHY800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY800 T5
705 kW
790 kW
DP222CB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
75 L
66 L
HHY800 T5
(4150) / (5500) mm
(1910) / (2400) mm
(2600) / (2800) mm
7925 / 10143 kg
-- / 85 dB
HHY615 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
615 kVA
676.5 kVA
1500 rpm
-- / 820 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY615 T5
556 kW
612 kW
DP180LB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
18.273 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
91 L
HHY615 T5
(3300) / (4600) mm
(1450) / (1700) mm
(2200) / (2320) mm
4200 / 5200 kg
-- / 85 dB
HHY750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY750 T5
657 kW
723 kW
DP222LC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
40 L
114 L
HHY750 T5
(3600) / 5900 mm
(1480) / 2000 mm
(2200) / 2300 mm
6300 / 9000 kg
-- / 85 dB
HHY670 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
670 kVA
737 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY670 T5
604 kW
664 kW
DP222LB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
40 L
114 L
HHY670 T5
(3600) / (5000) mm
(1480) / (2000) mm
(2200) / (2400) mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HHY550 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
550 kVA
605 kVA
1500 rpm
-- / 750 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY550 T5
502 kW
552 kW
DP180LA
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
18.273 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
91 L
HHY550 T5
(3300) / 4600 mm
(1450) / 1700 mm
(2200) / 2320 mm
4000 / 5000 kg
-- / 85 dB
HHY500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
-- / 920 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY500 T5
464 kW
510 kW
DP158LD
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
14.618 L
1500 rpm
Diesel EN 590
22 L
79 L
HHY500 T5
3300 / 4200 mm
1450 / 1700 mm
2200 / 2320 mm
3850 / 4850 kg
-- / 85 dB
HB2250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2250 kVA
2475 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2250 T5
1985 kW
2210 kW
12M55G2550 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
180 x 215 mm
65.65 L
1500 rpm
Diesel EN 590
560 L
636 L
HB2250 T5
(6300) / (8772) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB2000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2000 kVA
2200 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2000 T5
1850 kW
2020 kW
20M33G2250 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
20 - At Vee / 20 - Chữ V
150 x 185 mm
65.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
235 L
410 L
HB2000 T5
(6300) / (9200) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HHY450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY450 T5
408 kW
449 kW
DP158LC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
14.618 L
1500 rpm
Diesel EN 590
22 L
79 L
HHY450 T5
3300 / 4000 mm
1450 / 1700 mm
2200 / 2280 mm
3450 / 4345 kg
-- / 85 dB
HB2500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2500 kVA
2750 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2500 T5
2200 kW
2450 kW
12M55G2750 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
180 x 215 mm
65.65 L
1500 rpm
Diesel EN 590
560 L
NA
HB2500 T5
(6300) / (8772) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1500 kVA
1650 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1500 T5
1350 kW
1450 kW
12M33G1650 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1500 T5
(4940) / (7700) mm
(2523) / (3270) mm
(2335) / (3100) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1600 kVA
1760 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1600 T5
1530 kW
1680 kW
16M33G1900 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
150 x 185 mm
52.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
175 L
542 L
HB1600 T5
5540 / (8300) mm
2100 / (3270) mm
2850 / (3350) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1350 kVA
1485 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1350 T5
1200 kW
1320 kW
12M33G1500 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1350 T5
(4940) / (7700) mm
(2523) / (3270) mm
(2335) / (3100) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1230 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1230 kVA
1353 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1230 T5
1100 kW
1210 kW
12M33G1400 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1230 T5
(4940) / (6950) mm
(2523) / (2600) mm
(2335) / (2845) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1000 kVA
1100 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1000 T5
889 kW
973 kW
12M26G1100 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB1000 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2200) mm
(2130) / (2600) mm
8239 / 10457 kg
-- / 85 dB
HB1125 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1125 kVA
1237.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1125 T5
1007 kW
1108 kW
12M33G1250 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1125 T5
(4940) / (6950) mm
(2523) / (2600) mm
(2335) / (2845) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB900 T5
820 kW
902 kW
12M26G1000 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB900 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2622) mm
(2130) / (2856) mm
8077 / 10500 kg
-- / 85 dB
HB800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB800 T5
725 kW
793 kW
12M26G900 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB800 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2622) mm
(2130) / (2856) mm
7925 / 10143 kg
-- / 85 dB
HB750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB750 T5
675 kW
725 kW
6M33G825 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB750 T5
(4000) / (5530) mm
(1910) / (2104) mm
(2080) / (2550) mm
5781 / 7521 kg
-- / 85 dB
HB650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB650 T5
575 kW
633 kW
6M33G715 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB650 T5
(3900) / (5530) mm
(1650) / (1900) mm
(2050) / (2550) mm
5350 / 7450 kg
-- / 85 dB
HB500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB500 T5
450 kW
490 kW
6M21G550 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
38 L
62 L
HB500 T5
(3600) / (4500) mm
(1460) / (1800) mm
(1890) / (2350) mm
3210 / 4810 kg
-- / 85 dB
HB600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
600 kVA
660 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB600 T5
536 kW
587 kW
6M33G660 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB600 T5
(3900) / (5530) mm
(1650) / (1900) mm
(2050) / (2550) mm
4200 / 6150 kg
-- / 85 dB
HB400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
440 kVA
1500 rpm
-- / 930 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB400 T5
368 kW
405 kW
6M21G440 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
47 L
HB400 T5
(3310) / (4200) mm
(1390) / (1600) mm
(1820) / (2200) mm
2920 / 3900 kg
-- / 80 dB
HB450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB450 T5
409 kW
450 kW
6M21G500 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
47 L
HB450 T5
(3600) / (4500) mm
(1460) / (1800) mm
(1890) / (2350) mm
3108 / 4500 kg
-- / 80 dB
HB300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB300 T5
291 kW
320 kW
6M16G350 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
-- / --
44 L
HB300 T5
(3140) / (3800) mm
(1400) / (1400) mm
(1900) / (2100) mm
2900 / 3500 kg
-- / 80 dB
HB200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
200 kVA
220 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB200 T5
187 kW
204 kW
6M16G220 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
35 L
HB200 T5
(2850) / (3700) mm
(1200) / (1300) mm
(1850) / (2100) mm
2100 / 2500 kg
-- / 75 dB
HB250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB250 T5
240 kW
264 kW
6M16G275 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
35 L
HB250 T5
(2850) / (3700) mm
(1200) / (1300) mm
(1850) / (2100) mm
2200 / 2760 kg
-- / 75 dB
HB150 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
150 kVA
165 kVA
1500 rpm
-- / 320 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB150 T5
138 kW
152 kW
6M11G165 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
105 x 130 mm
6.75 L
1500 rpm
Diesel EN 590
19 L
21 L
HB150 T5
(2600) / 3350 mm
(1100) / 1100 mm
(1650) / 1620 mm
1500 / 1850 kg
-- / 75 dB
HB100 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
97 kVA
106.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB100 T5
90 kW
100 kW
4M10G110 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
23.6 L
HB100 T5
(2200) / (2800) mm
(1000) / (1200) mm
(1450) / (1800) mm
1241 / 1500 kg
-- / 75 dB
HB60 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
60 kVA
66 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB60 T5
60 kW
66 kW
4M10G70 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
17.9 L
HB60 T5
(2250) / (2500) mm
(1000) / (1000) mm
(1500) / (1425) mm
1100 / 1300 kg
-- / 65 dB
HB77 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
77 kVA
84.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB77 T5
72 kW
80 kW
4M10G88 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
17.9 L
HB77 T5
(2250) / (2500) mm
(1000) / (1000) mm
(1500) / (1425) mm
1140 / 1450 kg
-- / 75 dB
HB50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
-- / 110 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB50 T5
48 kW
53 kW
4M06G55 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
9.2 L
8.4 L
HB50 T5
(2127) / 2310 mm
(756) / 980 mm
(1130) / 1220 mm
950 / 1200 kg
-- / 65 dB
HB37 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
37 kVA
40.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB37 T5
37 kW
41 kW
4M06G44 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
9.4 L
HB37 T5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
800 / 1050 kg
-- / 65 dB
HB45 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
45 kVA
49.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB45 T5
44 kW
48 kW
4M06G50 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.4 L
HB45 T5
(2127) / (2437) mm
(756) / (976) mm
(1130) / (1155) mm
920 / 1170 kg
-- / 65 dB
HB30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
-- / 105 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB30 T5
30 kW
33 kW
4M06G35 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
16.0 L
HB30 T5
(1958) / 2200 mm
(853) / 980 mm
(1145) / 1220 mm
770 / 1021 kg
-- / 65 dB
HB16 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
16 kVA
17.6 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB16 S5
23 kW
25 kW
4M06G25 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB16 S5
(1825) / (2095) mm
(757) / (927) mm
(1126) / (1186) mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HB23 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB23 T5
23 kW
25 kW
4M06G25 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB23 T5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HB17 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
17 kVA
18.7 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB17 T5
18 kW
20 kW
4M06G20 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB17 T5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HM2200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2200 kVA
2400 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2200 T5
1965 kW
2162 kW
16V4000G24F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
170 x 210 mm
76.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
500 L
HM2200 T5
(7100) / (12192) mm
(2300) / (2438) mm
(2760) / (2896) mm
16500 / 22000 kg
-- / 85 dB
HB32 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
32 kVA
35.2 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB32 S5
44 kW
48 kW
4M06G50 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.4 L
HB32 S5
(2127) / (2437) mm
(756) / (976) mm
(1130) / (1155) mm
920 / 1170 kg
-- / 65 dB
HB22 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
22 kVA
24.2 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB22 S5
30 kW
33 kW
4M06G35 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
16.0 L
HB22 S5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
770 / 1021 kg
-- / 65 dB
HB27 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
27 kVA
29.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB27 S5
37 kW
41 kW
4M06G44 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
9.4 L
HB27 S5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
800 / 1050 kg
-- / 65 dB
HB13 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
13 kVA
14.3 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB13 S5
18 kW
20 kW
4M06G20 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB13 S5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HM2500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2500 kVA
2750 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2500 T5
2200 kW
2420 kW
20V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
20 - At Vee / 20 - Chữ V
170 x 210 mm
95.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
550 L
HM2500 T5
(7700) / (12192) mm
(2400) / (2438) mm
(2760) / (2896) mm
19200 / 29200 kg
-- / 85 dB
HM2000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2050 kVA
2255 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2000 T5
1798 kW
1978 kW
16V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
170 x 210 mm
76.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
480 L
HM2000 T5
(6970) / (12200) mm
(2230) / (2440) mm
(2780) / (2900) mm
16000 / 21500 kg
-- / 85 dB
HM1600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1600 kVA
1760 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1600 T5
1420 kW
1562 kW
12V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
170 x 210 mm
57.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
260 L
450 L
HM1600 T5
(5580) / (8400) mm
(2230) / (2900) mm
(2840) / (3780) mm
14000 / 19500 kg
-- / 85 dB
HM1800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1800 kVA
1980 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1800 T5
1575 kW
1733 kW
12V4000G24F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
170 x 210 mm
57.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
260 L
460 L
HM1800 T5
(6500) / (12200) mm
(2230) / (2440) mm
(2780) / (2900) mm
15000 / 20500 kg
-- / 85 dB
HM1250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1250 kVA
1375 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1250 T5
1102 kW
1212 kW
18V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
18 - At Vee / 18 - Chữ V
135 x 156 mm
40.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
122 L
200 L
HM1250 T5
(5050) / (7200) mm
(2000) / (2200) mm
(2300) / (3020) mm
8280 / 12200 kg
-- / 85 dB
HM1130 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1130 kVA
1243 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1130 T5
1000 kW
1100 kW
16V2000G36F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
150 L
HM1130 T5
(4800) / (6500) mm
(1860) / (2150) mm
(2396) / (3350) mm
7600 / 10500 kg
-- / 85 dB
HM750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM750 T5
665 kW
732 kW
12V2000G16F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
135 x 156 mm
26.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
92 L
165 L
HM750 T5
(4200) / 5900 mm
(2000) / 2000 mm
(2300) / 2480 mm
6300 / 9000 kg
-- / 85 dB
HM1000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1000 kVA
1100 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1000 T5
890 kW
979 kW
16V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
198 L
HM1000 T5
4800 / 6450 mm
1600 / 2000 mm
2396 / 2480 mm
7400 / 10700 kg
-- / 85 dB
HM800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM800 T5
709 kW
780 kW
12V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
135 x 156 mm
26.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
92 L
165 L
HM800 T5
4060 / 5900 mm
1675 / 2000 mm
2380 / 2500 mm
6500 / 9200 kg
-- / 85 dB
HM900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM900 T5
806 kW
887 kW
16V2000G16F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
150 L
HM900 T5
(4700) / (5500) mm
(1700) / (2000) mm
(2250) / (2600) mm
7000 / 10200 kg
-- / 85 dB
HM650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
850 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM650 T5
576 kW
634 kW
12V1600G20F (IN)
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
122 x 150 mm
21.0 L
1500 rpm
Diesel EN 590
72.5 L
150 L
HM650 T5
3400 / 5000 mm
1500 / 2000 mm
2178 / 2300 mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV700 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
700 kVA
770 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV700 T5
616 kW
675 kW
TWD1645GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV700 T5
(3600) / (5030) mm
(1480) / (2060) mm
(2220) / (2550) mm
5110 / 6700 kg
-- / 85 dB
HM500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
850 / 1300 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM500 T5
448 kW
493 kW
10V1600G20F (GER)
MTU
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
10 - chữ V
122 x 150 mm
17.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
60.5 L
150 L
HM500 T5
3050 / 4750 mm
1260 / 1900 mm
2130 / 2250 mm
3980 / 5700 kg
-- / 85 dB
HV650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV650 T5
575 kW
630 kW
TWD1644GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV650 T5
(3500) / (5030) mm
(1400) / (2060) mm
(2050) / (2550) mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV625 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
625 kVA
687.5 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV625 T5
575 kW
630 kW
TWD1644GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV625 T5
(3400) / 4900 mm
(1480) / 1800 mm
(1960) / 2250 mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV500 T5
441 kW
484 kW
TAD1641GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
60 L
HV500 T5
(3300) / 4800 mm
(1300) / 1650 mm
(2200) / 2250 mm
3850 / 4850 kg
-- / 85 dB
HV550 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
550 kVA
605 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV550 T5
514 kW
565 kW
TAD1642GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
60 L
HV550 T5
(3300) / 4800 mm
(1300) / 1650 mm
(2200) / 2250 mm
4000 / 5000 kg
-- / 85 dB
HV450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
800 / 950 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV450 T5
398 kW
441 kW
TAD1345GE-B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV450 T5
2970 / 4150 mm
1200 / 1400 mm
1810 / 1950 mm
3450 / 4345 kg
-- / 85 dB
HV400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
440 kVA
1500 rpm
800 / 950 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV400 T5
364 kW
399 kW
TAD1344GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV400 T5
(2590) / 4150 mm
(1240) / 1400 mm
(1520) / 1950 mm
3300 / 4190 kg
-- / 85 dB
HV350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
350 kVA
385 kVA
1500 rpm
700 / 920 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV350 T5
313 kW
343 kW
TAD1342GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV350 T5
(3000) / 3950 mm
(1140) / 1400 mm
(1841) / 1950 mm
2500 / 3750 kg
-- / 85 dB
HV300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
700 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV300 T5
281 kW
308 kW
TAD1341GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV300 T5
2900 / 3900 mm
1140 / 1400 mm
1808 / 1950 mm
2700 / 3390 kg
-- / 85 dB
HF150 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
150 kVA
165 kVA
1500 rpm
350/ 300 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF150 T5
154.7 kW
170 kW
NEF67TM4.S500
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
17.2 L
25.5 L
HF150 T5
2400 / 3250 mm
850 / 1100 mm
1540 / 1750 mm
1420 / 2120 kg
-- / 75 dB
HV250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
550 / 760 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV250 T5
227 kW
250 kW
TAD734GE (GER)
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
108 x 130 mm
7.15 L
1500 rpm
Diesel EN 590
29 L
32 L
HV250 T5
2700 / 3600 mm
1170 / 1400 mm
1711 / 1880 mm
2120 / 2860 kg
-- / 85 dB
HF600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
598 kVA
639.8 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF600 T5
518 kW
570 kW
CURSOR16TE1W.S550 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
141 x 170 mm
15.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
38 L
26.5 L
HF600 T5
(3600) / (5000) mm
(1460) / (1800) mm
(1990) / (2500) mm
3595 / 5305 kg
-- / 85 dB
HF500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
535 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF500 T5
446 kW
480 kW
CURSOR13TE7W.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.88 L
1500 rpm
Diesel EN 590
32 L
38.1 L
HF500 T5
(3310) / 4500 mm
(1390) / 1500 mm
(1783) / 1950 mm
3305 / 4720 kg
-- / 85 dB
HF400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
428 kVA
1500 rpm
600/ 770 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF400 T5
366.2 kW
401 kW
CURSOR13TE3A.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
35 L
67 L
HF400 T5
3010 / 4330 mm
1280 / 1500 mm
1950 / 1950 mm
2900 / 4170 kg
-- / 80 dB
HF350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
350 kVA
374.5 kVA
1500 rpm
550 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF350 T5
300 kW
330 kW
CURSOR13TE2A.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
35 L
67 L
HF350 T5
(3000) / 4000 mm
(1240) / 1400 mm
(1750) / 2000 mm
2500 / 3870 kg
-- / 80 dB
HF300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
550 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF300 T5
264 kW
290 kW
CURSOR10TE1D.S550 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
125 x 140 mm
10.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
63 L
HF300 T5
2850 / 4000 mm
1140 / 1400 mm
1788 / 2000 mm
2290 / 3120 kg
-- / 80 dB
HF250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
380 / 430 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF250 T5
222.3 kW
244.5 kW
NEF67TE8P.S550
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
16.7 L
27.6 L
HF250 T5
(2700) / 3600 mm
(1000) / 1200 mm
(1711) / 1900 mm
1983 / 2690 kg
-- / 75 dB
HF120 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
122 kVA
130 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF120 T5
109 kW
120 kW
NEF45TM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF120 T5
1950 / 2800 mm
850 / 1100 mm
1476 / 1650 mm
910 / 1190 kg
-- / 75 dB
HF200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
200 kVA
216 kVA
1500 rpm
380 / 430 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF200 T5
182 kW
200 kW
NEF67TM7.S502
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
17.2 L
25.5 L
HF200 T5
2450 / 3350 mm
900 / 1200 mm
1543 / 1750 mm
1500 / 2270 kg
-- / 75 dB
HF100 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
100 kVA
110 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF100 T5
109 kW
120 kW
NEF45TM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF100 T5
1950 / 2800 mm
850 / 1100 mm
1476 / 1650 mm
1250 / 1710 mm
-- / 75 dB
HF16 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
16 kVA
17.6 kVA
1500 rpm
-- / 55 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF16 S5
23 kW
23 kW
R24MANS01.23A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
9.1 L
HF16 S5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
830 / 920 kg
-- / 65 dB
HF80 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
80 kVA
85.6 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF80 T5
74.6 kW
82 kW
NEF45SM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF80 T5
1860 / 2800 mm
800 / 1100 mm
1300 / 1650 mm
1370 / 1800 kg
-- / 75 dB
HF60 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
60 kVA
64.2 kVA
1500 rpm
170 / 200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF60 T5
54.5 kW
60 kW
NEF45SM1A.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF60 T5
1700 / 2500 mm
745 / 880 mm
1300 / 1330 mm
910 / 1190 kg
-- / 75 dB
HF50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
--/105
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF50 T5
46.5 kW
51 kW
NEF45AM2.S500
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF50 T5
(2000) / 2350 mm
(750) / 980 mm
(1130) / 1280 mm
950 / 1155 kg
-- / 65 dB
HF40 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
38 kVA
41.8 kVA
1500 rpm
--/--
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF40 T5
36 kW
39.6 kW
R24MSNS01.40A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
87 x 103 mm
2.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF40 T5
(2000) / (2350) mm
(750) / (980) mm
(1130) / (1280) mm
815 / 1134 kg
-- / 65 dB
HF30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
--/80
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF30 T5
28 kW
31 kW
80313AM1P.S550 (IN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Electronic / Điện tử
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
104 x 115 mm
2.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
8.8 L
14 L
HF30 T5
(1740) / 2120 mm
(750) / 980 mm
(1100) / 1220 mm
820 / 920 kg
-- / 65 dB
HF45 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
45 kVA
49.5 kVA
1500 rpm
--/105 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF45 S5
46.5 kW
52.0 kW
NEF45AM2.S500
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
4.50 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF45 S5
(2000) / 2350 mm
(750) / 980 mm
(1130) / 1280 mm
1016 / 1221 kg
-- / 65 dB
HF20 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
20 kVA
22 kVA
1500 rpm
-- / 55 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF20 T5
23 kW
23 kW
R24MANS01.23A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
9.1 L
HF20 T5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
811 / 905 kg
-- / 65 dB
HY41 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
41 kVA
44.2 kVA
1500 rpm
60/ 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY41 T5
37.7 kW
41.4 kW
4TNV98T-GGE / 4TNV98T-GGECC (CN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12.0 L
HY41 T5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
840 / 1040 mm
-- / 65 dB
HF35 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
35 kVA
38.5 kVA
1500 rpm
-- / 80 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF35 S5
36.0 kW
39.6 kW
R24MSNS01.40A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF35 S5
(2000) / (2350) mm
(750) / (980) mm
(1130) / (1280) mm
860 / 1160 kg
-- / 65 dB
HY50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY50 T5
44.9 kW
49.4 kW
4TNV106-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY50 T5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
950 / 1200 mm
-- / 65 dB
HF23 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF23 S5
28.3 kW
31.1 kW
R24MSNS01.31A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF23 S5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
830 / 930 kg
-- / 65 dB
HY20 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
20 kVA
22 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY20 T5
19.1 kW
21.0 kW
4TNV84T-GGE / 4TNV84T-GGECC (CN) / 4TNV84T-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
84 x 90 mm
1.995 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY20 T5
1520 / 1830 mm
540 / 800 mm
1010 / 1050 mm
530 / 700 mm
-- / 65 dB
HY30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
60 / 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY30 T5
30.7 kW
34.1 kW
4TNV98-GGE / 4TNV98-GGECC (CN) / 4TNV98-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12.0 L
HY30 T5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
740 / 940 mm
-- / 65 dB
HY17 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
17 kVA
18.7 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY17 T5
16.4 kW
18.0 kW
4TNV88-GGES (IN) / 4TNV88-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
88 x 90 mm
2.190 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY17 T5
1520 / 1830 mm
540 / 800 mm
1010 / 1050 mm
530 / 700 mm
-- / 65 dB
HY10 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
10 kVA
11 kVA
1500 rpm
47 / 35 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY10 T5
9.9 kW
11 kW
3TNV82A-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
3 - Inline / 3 - Thẳng hàng
82 x 84 mm
1.331 L
1500 rpm
Diesel EN 590
5.5 L
7.0 L
HY10 T5
1400 / 1680 mm
540 / 750 mm
940 / 950 mm
400 / 550 mm
-- / 65 dB
HY13 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
13 kVA
14.3 kVA
1500 rpm
47 / 35 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY13 T5
12.2 kW
13.2 kW
3TNV88-GGE / 3TNV88-GGES (IN) / 3TNV88-GGEA / 3TNV88-GGEAS (IN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
88 x 90 mm
1.642 L
1500 rpm
Diesel EN 590
6.7 L
7.0 L
HY13 T5
1400 / 1680 mm
540 / 750 mm
940 / 950 mm
450 / 600 mm
-- / 65 dB
HY42 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
42 kVA
46.2 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY42 S5
50.9 kW
56.0 kW
4TNV106T-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY42 S5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
1100 / 1265 kg
-- / 65 dB
HY35 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
35 kVA
38.5 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY35 S5
44.9 kW
49.4 kW
4TNV106-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY35 S5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
950 / 1200 kg
-- / 65 dB
HY31 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
31 kVA
34.1 kVA
1500 rpm
60 / 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY31 S5
37.7 kW
41.4 kW
4TNV98T-GGE / 4TNV98T-GGECC (CN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12 L
HY31 S5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
840 / 1040 kg
-- / 65 dB
HY23 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
60 / 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY23 S5
30.7 kW
34.1 kW
4TNV98-GGE / 4TNV98-GGECC (CN) / 4TNV98-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12 L
HY23 S5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
740 / 940 kg
-- / 65 dB
HY10 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
10 kVA
11 kVA
1500 rpm
47 / 35 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY10 S5
12.2 kW
13.2 kW
3TNV88-GGE / 3TNV88-GGES (IN) / 3TNV88-GGEA / 3TNV88-GGEAS (IN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
88 x 90 mm
1.642 L
1500 rpm
Diesel EN 590
6.7 L
7.0 L
HY10 S5
1400 / 1680 mm
540 / 750 mm
940 / 950 mm
450 / 600 kg
-- / 65 dB
HY13 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
13 kVA
14 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY13 S5
16.4 kW
18.0 kW
4TNV88-GGES (IN) / 4TNV88-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
88 x 90 mm
2.190 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY13 S5
1520 / 1830 mm
540 / 800 mm
1010 / 1050 mm
530 / 700 kg
-- / 65 dB
Vui lòng chọn máy phát điện
HB1875 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1875 kVA
2062.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1875 T5
1680 kW
1800 kW
16M33G2000 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
150 x 185 mm
52.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
175 L
542 L
HB1875 T5
(6300) / (9200) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HHY900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY900 T5
790 kW
875 kW
DP222CC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
75 L
66 L
HHY900 T5
(4150) / (5500) mm
(1910) / (2400) mm
(2600) / (2800) mm
8077 / 10500 kg
-- / 85 dB
HHY800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY800 T5
705 kW
790 kW
DP222CB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
75 L
66 L
HHY800 T5
(4150) / (5500) mm
(1910) / (2400) mm
(2600) / (2800) mm
7925 / 10143 kg
-- / 85 dB
HHY615 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
615 kVA
676.5 kVA
1500 rpm
-- / 820 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY615 T5
556 kW
612 kW
DP180LB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
18.273 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
91 L
HHY615 T5
(3300) / (4600) mm
(1450) / (1700) mm
(2200) / (2320) mm
4200 / 5200 kg
-- / 85 dB
HHY750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY750 T5
657 kW
723 kW
DP222LC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
40 L
114 L
HHY750 T5
(3600) / 5900 mm
(1480) / 2000 mm
(2200) / 2300 mm
6300 / 9000 kg
-- / 85 dB
HHY670 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
670 kVA
737 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY670 T5
604 kW
664 kW
DP222LB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
40 L
114 L
HHY670 T5
(3600) / (5000) mm
(1480) / (2000) mm
(2200) / (2400) mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HHY550 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
550 kVA
605 kVA
1500 rpm
-- / 750 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY550 T5
502 kW
552 kW
DP180LA
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
18.273 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
91 L
HHY550 T5
(3300) / 4600 mm
(1450) / 1700 mm
(2200) / 2320 mm
4000 / 5000 kg
-- / 85 dB
HHY500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
-- / 920 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY500 T5
464 kW
510 kW
DP158LD
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
14.618 L
1500 rpm
Diesel EN 590
22 L
79 L
HHY500 T5
3300 / 4200 mm
1450 / 1700 mm
2200 / 2320 mm
3850 / 4850 kg
-- / 85 dB
HB2250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2250 kVA
2475 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2250 T5
1985 kW
2210 kW
12M55G2550 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
180 x 215 mm
65.65 L
1500 rpm
Diesel EN 590
560 L
636 L
HB2250 T5
(6300) / (8772) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB2000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2000 kVA
2200 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2000 T5
1850 kW
2020 kW
20M33G2250 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
20 - At Vee / 20 - Chữ V
150 x 185 mm
65.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
235 L
410 L
HB2000 T5
(6300) / (9200) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HHY450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY450 T5
408 kW
449 kW
DP158LC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
14.618 L
1500 rpm
Diesel EN 590
22 L
79 L
HHY450 T5
3300 / 4000 mm
1450 / 1700 mm
2200 / 2280 mm
3450 / 4345 kg
-- / 85 dB
HB2500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2500 kVA
2750 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2500 T5
2200 kW
2450 kW
12M55G2750 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
180 x 215 mm
65.65 L
1500 rpm
Diesel EN 590
560 L
NA
HB2500 T5
(6300) / (8772) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1500 kVA
1650 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1500 T5
1350 kW
1450 kW
12M33G1650 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1500 T5
(4940) / (7700) mm
(2523) / (3270) mm
(2335) / (3100) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1600 kVA
1760 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1600 T5
1530 kW
1680 kW
16M33G1900 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
150 x 185 mm
52.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
175 L
542 L
HB1600 T5
5540 / (8300) mm
2100 / (3270) mm
2850 / (3350) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1350 kVA
1485 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1350 T5
1200 kW
1320 kW
12M33G1500 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1350 T5
(4940) / (7700) mm
(2523) / (3270) mm
(2335) / (3100) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1230 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1230 kVA
1353 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1230 T5
1100 kW
1210 kW
12M33G1400 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1230 T5
(4940) / (6950) mm
(2523) / (2600) mm
(2335) / (2845) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1000 kVA
1100 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1000 T5
889 kW
973 kW
12M26G1100 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB1000 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2200) mm
(2130) / (2600) mm
8239 / 10457 kg
-- / 85 dB
HB1125 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1125 kVA
1237.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1125 T5
1007 kW
1108 kW
12M33G1250 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1125 T5
(4940) / (6950) mm
(2523) / (2600) mm
(2335) / (2845) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB900 T5
820 kW
902 kW
12M26G1000 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB900 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2622) mm
(2130) / (2856) mm
8077 / 10500 kg
-- / 85 dB
HB800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB800 T5
725 kW
793 kW
12M26G900 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB800 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2622) mm
(2130) / (2856) mm
7925 / 10143 kg
-- / 85 dB
HB750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB750 T5
675 kW
725 kW
6M33G825 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB750 T5
(4000) / (5530) mm
(1910) / (2104) mm
(2080) / (2550) mm
5781 / 7521 kg
-- / 85 dB
HB650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB650 T5
575 kW
633 kW
6M33G715 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB650 T5
(3900) / (5530) mm
(1650) / (1900) mm
(2050) / (2550) mm
5350 / 7450 kg
-- / 85 dB
HB500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB500 T5
450 kW
490 kW
6M21G550 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
38 L
62 L
HB500 T5
(3600) / (4500) mm
(1460) / (1800) mm
(1890) / (2350) mm
3210 / 4810 kg
-- / 85 dB
HB600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
600 kVA
660 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB600 T5
536 kW
587 kW
6M33G660 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB600 T5
(3900) / (5530) mm
(1650) / (1900) mm
(2050) / (2550) mm
4200 / 6150 kg
-- / 85 dB
HB400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
440 kVA
1500 rpm
-- / 930 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB400 T5
368 kW
405 kW
6M21G440 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
47 L
HB400 T5
(3310) / (4200) mm
(1390) / (1600) mm
(1820) / (2200) mm
2920 / 3900 kg
-- / 80 dB
HB450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB450 T5
409 kW
450 kW
6M21G500 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
47 L
HB450 T5
(3600) / (4500) mm
(1460) / (1800) mm
(1890) / (2350) mm
3108 / 4500 kg
-- / 80 dB
HB300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB300 T5
291 kW
320 kW
6M16G350 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
-- / --
44 L
HB300 T5
(3140) / (3800) mm
(1400) / (1400) mm
(1900) / (2100) mm
2900 / 3500 kg
-- / 80 dB
HB200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
200 kVA
220 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB200 T5
187 kW
204 kW
6M16G220 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
35 L
HB200 T5
(2850) / (3700) mm
(1200) / (1300) mm
(1850) / (2100) mm
2100 / 2500 kg
-- / 75 dB
HB250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB250 T5
240 kW
264 kW
6M16G275 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
35 L
HB250 T5
(2850) / (3700) mm
(1200) / (1300) mm
(1850) / (2100) mm
2200 / 2760 kg
-- / 75 dB
HB150 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
150 kVA
165 kVA
1500 rpm
-- / 320 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB150 T5
138 kW
152 kW
6M11G165 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
105 x 130 mm
6.75 L
1500 rpm
Diesel EN 590
19 L
21 L
HB150 T5
(2600) / 3350 mm
(1100) / 1100 mm
(1650) / 1620 mm
1500 / 1850 kg
-- / 75 dB
HB100 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
97 kVA
106.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB100 T5
90 kW
100 kW
4M10G110 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
23.6 L
HB100 T5
(2200) / (2800) mm
(1000) / (1200) mm
(1450) / (1800) mm
1241 / 1500 kg
-- / 75 dB
HB60 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
60 kVA
66 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB60 T5
60 kW
66 kW
4M10G70 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
17.9 L
HB60 T5
(2250) / (2500) mm
(1000) / (1000) mm
(1500) / (1425) mm
1100 / 1300 kg
-- / 65 dB
HB77 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
77 kVA
84.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB77 T5
72 kW
80 kW
4M10G88 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
17.9 L
HB77 T5
(2250) / (2500) mm
(1000) / (1000) mm
(1500) / (1425) mm
1140 / 1450 kg
-- / 75 dB
HB50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
-- / 110 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB50 T5
48 kW
53 kW
4M06G55 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
9.2 L
8.4 L
HB50 T5
(2127) / 2310 mm
(756) / 980 mm
(1130) / 1220 mm
950 / 1200 kg
-- / 65 dB
HB37 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
37 kVA
40.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB37 T5
37 kW
41 kW
4M06G44 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
9.4 L
HB37 T5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
800 / 1050 kg
-- / 65 dB
HB45 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
45 kVA
49.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB45 T5
44 kW
48 kW
4M06G50 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.4 L
HB45 T5
(2127) / (2437) mm
(756) / (976) mm
(1130) / (1155) mm
920 / 1170 kg
-- / 65 dB
HB30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
-- / 105 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB30 T5
30 kW
33 kW
4M06G35 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
16.0 L
HB30 T5
(1958) / 2200 mm
(853) / 980 mm
(1145) / 1220 mm
770 / 1021 kg
-- / 65 dB
HB16 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
16 kVA
17.6 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB16 S5
23 kW
25 kW
4M06G25 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB16 S5
(1825) / (2095) mm
(757) / (927) mm
(1126) / (1186) mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HB23 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB23 T5
23 kW
25 kW
4M06G25 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB23 T5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HB17 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
17 kVA
18.7 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB17 T5
18 kW
20 kW
4M06G20 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB17 T5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HM2200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2200 kVA
2400 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2200 T5
1965 kW
2162 kW
16V4000G24F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
170 x 210 mm
76.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
500 L
HM2200 T5
(7100) / (12192) mm
(2300) / (2438) mm
(2760) / (2896) mm
16500 / 22000 kg
-- / 85 dB
HB32 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
32 kVA
35.2 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB32 S5
44 kW
48 kW
4M06G50 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.4 L
HB32 S5
(2127) / (2437) mm
(756) / (976) mm
(1130) / (1155) mm
920 / 1170 kg
-- / 65 dB
HB22 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
22 kVA
24.2 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB22 S5
30 kW
33 kW
4M06G35 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
16.0 L
HB22 S5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
770 / 1021 kg
-- / 65 dB
HB27 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
27 kVA
29.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB27 S5
37 kW
41 kW
4M06G44 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
9.4 L
HB27 S5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
800 / 1050 kg
-- / 65 dB
HB13 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
13 kVA
14.3 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB13 S5
18 kW
20 kW
4M06G20 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB13 S5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HM2500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2500 kVA
2750 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2500 T5
2200 kW
2420 kW
20V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
20 - At Vee / 20 - Chữ V
170 x 210 mm
95.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
550 L
HM2500 T5
(7700) / (12192) mm
(2400) / (2438) mm
(2760) / (2896) mm
19200 / 29200 kg
-- / 85 dB
HM2000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2050 kVA
2255 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2000 T5
1798 kW
1978 kW
16V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
170 x 210 mm
76.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
480 L
HM2000 T5
(6970) / (12200) mm
(2230) / (2440) mm
(2780) / (2900) mm
16000 / 21500 kg
-- / 85 dB
HM1600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1600 kVA
1760 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1600 T5
1420 kW
1562 kW
12V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
170 x 210 mm
57.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
260 L
450 L
HM1600 T5
(5580) / (8400) mm
(2230) / (2900) mm
(2840) / (3780) mm
14000 / 19500 kg
-- / 85 dB
HM1800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1800 kVA
1980 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1800 T5
1575 kW
1733 kW
12V4000G24F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
170 x 210 mm
57.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
260 L
460 L
HM1800 T5
(6500) / (12200) mm
(2230) / (2440) mm
(2780) / (2900) mm
15000 / 20500 kg
-- / 85 dB
HM1250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1250 kVA
1375 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1250 T5
1102 kW
1212 kW
18V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
18 - At Vee / 18 - Chữ V
135 x 156 mm
40.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
122 L
200 L
HM1250 T5
(5050) / (7200) mm
(2000) / (2200) mm
(2300) / (3020) mm
8280 / 12200 kg
-- / 85 dB
HM1130 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1130 kVA
1243 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1130 T5
1000 kW
1100 kW
16V2000G36F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
150 L
HM1130 T5
(4800) / (6500) mm
(1860) / (2150) mm
(2396) / (3350) mm
7600 / 10500 kg
-- / 85 dB
HM750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM750 T5
665 kW
732 kW
12V2000G16F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
135 x 156 mm
26.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
92 L
165 L
HM750 T5
(4200) / 5900 mm
(2000) / 2000 mm
(2300) / 2480 mm
6300 / 9000 kg
-- / 85 dB
HM1000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1000 kVA
1100 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1000 T5
890 kW
979 kW
16V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
198 L
HM1000 T5
4800 / 6450 mm
1600 / 2000 mm
2396 / 2480 mm
7400 / 10700 kg
-- / 85 dB
HM800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM800 T5
709 kW
780 kW
12V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
135 x 156 mm
26.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
92 L
165 L
HM800 T5
4060 / 5900 mm
1675 / 2000 mm
2380 / 2500 mm
6500 / 9200 kg
-- / 85 dB
HM900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM900 T5
806 kW
887 kW
16V2000G16F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
150 L
HM900 T5
(4700) / (5500) mm
(1700) / (2000) mm
(2250) / (2600) mm
7000 / 10200 kg
-- / 85 dB
HM650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
850 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM650 T5
576 kW
634 kW
12V1600G20F (IN)
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
122 x 150 mm
21.0 L
1500 rpm
Diesel EN 590
72.5 L
150 L
HM650 T5
3400 / 5000 mm
1500 / 2000 mm
2178 / 2300 mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV700 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
700 kVA
770 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV700 T5
616 kW
675 kW
TWD1645GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV700 T5
(3600) / (5030) mm
(1480) / (2060) mm
(2220) / (2550) mm
5110 / 6700 kg
-- / 85 dB
HM500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
850 / 1300 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM500 T5
448 kW
493 kW
10V1600G20F (GER)
MTU
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
10 - chữ V
122 x 150 mm
17.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
60.5 L
150 L
HM500 T5
3050 / 4750 mm
1260 / 1900 mm
2130 / 2250 mm
3980 / 5700 kg
-- / 85 dB
HV650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV650 T5
575 kW
630 kW
TWD1644GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV650 T5
(3500) / (5030) mm
(1400) / (2060) mm
(2050) / (2550) mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV625 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
625 kVA
687.5 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV625 T5
575 kW
630 kW
TWD1644GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV625 T5
(3400) / 4900 mm
(1480) / 1800 mm
(1960) / 2250 mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV500 T5
441 kW
484 kW
TAD1641GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
60 L
HV500 T5
(3300) / 4800 mm
(1300) / 1650 mm
(2200) / 2250 mm
3850 / 4850 kg
-- / 85 dB
HV550 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
550 kVA
605 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV550 T5
514 kW
565 kW
TAD1642GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
60 L
HV550 T5
(3300) / 4800 mm
(1300) / 1650 mm
(2200) / 2250 mm
4000 / 5000 kg
-- / 85 dB
HV450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
800 / 950 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV450 T5
398 kW
441 kW
TAD1345GE-B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV450 T5
2970 / 4150 mm
1200 / 1400 mm
1810 / 1950 mm
3450 / 4345 kg
-- / 85 dB
HV400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
440 kVA
1500 rpm
800 / 950 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV400 T5
364 kW
399 kW
TAD1344GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV400 T5
(2590) / 4150 mm
(1240) / 1400 mm
(1520) / 1950 mm
3300 / 4190 kg
-- / 85 dB
HV350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
350 kVA
385 kVA
1500 rpm
700 / 920 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV350 T5
313 kW
343 kW
TAD1342GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV350 T5
(3000) / 3950 mm
(1140) / 1400 mm
(1841) / 1950 mm
2500 / 3750 kg
-- / 85 dB
HV300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
700 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV300 T5
281 kW
308 kW
TAD1341GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV300 T5
2900 / 3900 mm
1140 / 1400 mm
1808 / 1950 mm
2700 / 3390 kg
-- / 85 dB
HF150 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
150 kVA
165 kVA
1500 rpm
350/ 300 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF150 T5
154.7 kW
170 kW
NEF67TM4.S500
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
17.2 L
25.5 L
HF150 T5
2400 / 3250 mm
850 / 1100 mm
1540 / 1750 mm
1420 / 2120 kg
-- / 75 dB
HV250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
550 / 760 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV250 T5
227 kW
250 kW
TAD734GE (GER)
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
108 x 130 mm
7.15 L
1500 rpm
Diesel EN 590
29 L
32 L
HV250 T5
2700 / 3600 mm
1170 / 1400 mm
1711 / 1880 mm
2120 / 2860 kg
-- / 85 dB
HF600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
598 kVA
639.8 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF600 T5
518 kW
570 kW
CURSOR16TE1W.S550 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
141 x 170 mm
15.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
38 L
26.5 L
HF600 T5
(3600) / (5000) mm
(1460) / (1800) mm
(1990) / (2500) mm
3595 / 5305 kg
-- / 85 dB
HF500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
535 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF500 T5
446 kW
480 kW
CURSOR13TE7W.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.88 L
1500 rpm
Diesel EN 590
32 L
38.1 L
HF500 T5
(3310) / 4500 mm
(1390) / 1500 mm
(1783) / 1950 mm
3305 / 4720 kg
-- / 85 dB
HF400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
428 kVA
1500 rpm
600/ 770 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF400 T5
366.2 kW
401 kW
CURSOR13TE3A.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
35 L
67 L
HF400 T5
3010 / 4330 mm
1280 / 1500 mm
1950 / 1950 mm
2900 / 4170 kg
-- / 80 dB
HF350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
350 kVA
374.5 kVA
1500 rpm
550 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF350 T5
300 kW
330 kW
CURSOR13TE2A.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
35 L
67 L
HF350 T5
(3000) / 4000 mm
(1240) / 1400 mm
(1750) / 2000 mm
2500 / 3870 kg
-- / 80 dB
HF300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
550 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF300 T5
264 kW
290 kW
CURSOR10TE1D.S550 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
125 x 140 mm
10.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
63 L
HF300 T5
2850 / 4000 mm
1140 / 1400 mm
1788 / 2000 mm
2290 / 3120 kg
-- / 80 dB
HF250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
380 / 430 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF250 T5
222.3 kW
244.5 kW
NEF67TE8P.S550
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
16.7 L
27.6 L
HF250 T5
(2700) / 3600 mm
(1000) / 1200 mm
(1711) / 1900 mm
1983 / 2690 kg
-- / 75 dB
HF120 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
122 kVA
130 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF120 T5
109 kW
120 kW
NEF45TM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF120 T5
1950 / 2800 mm
850 / 1100 mm
1476 / 1650 mm
910 / 1190 kg
-- / 75 dB
HF200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
200 kVA
216 kVA
1500 rpm
380 / 430 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF200 T5
182 kW
200 kW
NEF67TM7.S502
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
17.2 L
25.5 L
HF200 T5
2450 / 3350 mm
900 / 1200 mm
1543 / 1750 mm
1500 / 2270 kg
-- / 75 dB
HF100 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
100 kVA
110 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF100 T5
109 kW
120 kW
NEF45TM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF100 T5
1950 / 2800 mm
850 / 1100 mm
1476 / 1650 mm
1250 / 1710 mm
-- / 75 dB
HF16 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
16 kVA
17.6 kVA
1500 rpm
-- / 55 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF16 S5
23 kW
23 kW
R24MANS01.23A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
9.1 L
HF16 S5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
830 / 920 kg
-- / 65 dB
HF80 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
80 kVA
85.6 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF80 T5
74.6 kW
82 kW
NEF45SM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF80 T5
1860 / 2800 mm
800 / 1100 mm
1300 / 1650 mm
1370 / 1800 kg
-- / 75 dB
HF60 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
60 kVA
64.2 kVA
1500 rpm
170 / 200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF60 T5
54.5 kW
60 kW
NEF45SM1A.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF60 T5
1700 / 2500 mm
745 / 880 mm
1300 / 1330 mm
910 / 1190 kg
-- / 75 dB
HF50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
--/105
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF50 T5
46.5 kW
51 kW
NEF45AM2.S500
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF50 T5
(2000) / 2350 mm
(750) / 980 mm
(1130) / 1280 mm
950 / 1155 kg
-- / 65 dB
HF40 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
38 kVA
41.8 kVA
1500 rpm
--/--
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF40 T5
36 kW
39.6 kW
R24MSNS01.40A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
87 x 103 mm
2.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF40 T5
(2000) / (2350) mm
(750) / (980) mm
(1130) / (1280) mm
815 / 1134 kg
-- / 65 dB
HF30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
--/80
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF30 T5
28 kW
31 kW
80313AM1P.S550 (IN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Electronic / Điện tử
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
104 x 115 mm
2.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
8.8 L
14 L
HF30 T5
(1740) / 2120 mm
(750) / 980 mm
(1100) / 1220 mm
820 / 920 kg
-- / 65 dB
HF45 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
45 kVA
49.5 kVA
1500 rpm
--/105 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF45 S5
46.5 kW
52.0 kW
NEF45AM2.S500
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
4.50 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF45 S5
(2000) / 2350 mm
(750) / 980 mm
(1130) / 1280 mm
1016 / 1221 kg
-- / 65 dB
HF20 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
20 kVA
22 kVA
1500 rpm
-- / 55 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF20 T5
23 kW
23 kW
R24MANS01.23A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
9.1 L
HF20 T5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
811 / 905 kg
-- / 65 dB
HY41 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
41 kVA
44.2 kVA
1500 rpm
60/ 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY41 T5
37.7 kW
41.4 kW
4TNV98T-GGE / 4TNV98T-GGECC (CN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12.0 L
HY41 T5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
840 / 1040 mm
-- / 65 dB
HF35 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
35 kVA
38.5 kVA
1500 rpm
-- / 80 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF35 S5
36.0 kW
39.6 kW
R24MSNS01.40A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF35 S5
(2000) / (2350) mm
(750) / (980) mm
(1130) / (1280) mm
860 / 1160 kg
-- / 65 dB
HY50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY50 T5
44.9 kW
49.4 kW
4TNV106-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY50 T5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
950 / 1200 mm
-- / 65 dB
HF23 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF23 S5
28.3 kW
31.1 kW
R24MSNS01.31A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF23 S5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
830 / 930 kg
-- / 65 dB
HY20 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
20 kVA
22 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY20 T5
19.1 kW
21.0 kW
4TNV84T-GGE / 4TNV84T-GGECC (CN) / 4TNV84T-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
84 x 90 mm
1.995 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY20 T5
1520 / 1830 mm
540 / 800 mm
1010 / 1050 mm
530 / 700 mm
-- / 65 dB
HY30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
60 / 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY30 T5
30.7 kW
34.1 kW
4TNV98-GGE / 4TNV98-GGECC (CN) / 4TNV98-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12.0 L
HY30 T5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
740 / 940 mm
-- / 65 dB
HY17 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
17 kVA
18.7 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY17 T5
16.4 kW
18.0 kW
4TNV88-GGES (IN) / 4TNV88-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
88 x 90 mm
2.190 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY17 T5
1520 / 1830 mm
540 / 800 mm
1010 / 1050 mm
530 / 700 mm
-- / 65 dB
HY10 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
10 kVA
11 kVA
1500 rpm
47 / 35 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY10 T5
9.9 kW
11 kW
3TNV82A-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
3 - Inline / 3 - Thẳng hàng
82 x 84 mm
1.331 L
1500 rpm
Diesel EN 590
5.5 L
7.0 L
HY10 T5
1400 / 1680 mm
540 / 750 mm
940 / 950 mm
400 / 550 mm
-- / 65 dB
HY13 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
13 kVA
14.3 kVA
1500 rpm
47 / 35 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY13 T5
12.2 kW
13.2 kW
3TNV88-GGE / 3TNV88-GGES (IN) / 3TNV88-GGEA / 3TNV88-GGEAS (IN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
88 x 90 mm
1.642 L
1500 rpm
Diesel EN 590
6.7 L
7.0 L
HY13 T5
1400 / 1680 mm
540 / 750 mm
940 / 950 mm
450 / 600 mm
-- / 65 dB
HY42 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
42 kVA
46.2 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY42 S5
50.9 kW
56.0 kW
4TNV106T-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY42 S5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
1100 / 1265 kg
-- / 65 dB
HY35 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
35 kVA
38.5 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY35 S5
44.9 kW
49.4 kW
4TNV106-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY35 S5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
950 / 1200 kg
-- / 65 dB
HY31 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
31 kVA
34.1 kVA
1500 rpm
60 / 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY31 S5
37.7 kW
41.4 kW
4TNV98T-GGE / 4TNV98T-GGECC (CN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12 L
HY31 S5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
840 / 1040 kg
-- / 65 dB
HY23 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
60 / 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY23 S5
30.7 kW
34.1 kW
4TNV98-GGE / 4TNV98-GGECC (CN) / 4TNV98-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12 L
HY23 S5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
740 / 940 kg
-- / 65 dB
HY10 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
10 kVA
11 kVA
1500 rpm
47 / 35 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY10 S5
12.2 kW
13.2 kW
3TNV88-GGE / 3TNV88-GGES (IN) / 3TNV88-GGEA / 3TNV88-GGEAS (IN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
88 x 90 mm
1.642 L
1500 rpm
Diesel EN 590
6.7 L
7.0 L
HY10 S5
1400 / 1680 mm
540 / 750 mm
940 / 950 mm
450 / 600 kg
-- / 65 dB
HY13 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
13 kVA
14 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY13 S5
16.4 kW
18.0 kW
4TNV88-GGES (IN) / 4TNV88-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
88 x 90 mm
2.190 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY13 S5
1520 / 1830 mm
540 / 800 mm
1010 / 1050 mm
530 / 700 kg
-- / 65 dB
Vui lòng chọn máy phát điện
HB1875 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1875 kVA
2062.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1875 T5
1680 kW
1800 kW
16M33G2000 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
150 x 185 mm
52.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
175 L
542 L
HB1875 T5
(6300) / (9200) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HHY900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY900 T5
790 kW
875 kW
DP222CC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
75 L
66 L
HHY900 T5
(4150) / (5500) mm
(1910) / (2400) mm
(2600) / (2800) mm
8077 / 10500 kg
-- / 85 dB
HHY800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY800 T5
705 kW
790 kW
DP222CB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
75 L
66 L
HHY800 T5
(4150) / (5500) mm
(1910) / (2400) mm
(2600) / (2800) mm
7925 / 10143 kg
-- / 85 dB
HHY615 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
615 kVA
676.5 kVA
1500 rpm
-- / 820 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY615 T5
556 kW
612 kW
DP180LB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
18.273 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
91 L
HHY615 T5
(3300) / (4600) mm
(1450) / (1700) mm
(2200) / (2320) mm
4200 / 5200 kg
-- / 85 dB
HHY750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY750 T5
657 kW
723 kW
DP222LC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
40 L
114 L
HHY750 T5
(3600) / 5900 mm
(1480) / 2000 mm
(2200) / 2300 mm
6300 / 9000 kg
-- / 85 dB
HHY670 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
670 kVA
737 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY670 T5
604 kW
664 kW
DP222LB
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
21.927 L
1500 rpm
Diesel EN 590
40 L
114 L
HHY670 T5
(3600) / (5000) mm
(1480) / (2000) mm
(2200) / (2400) mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HHY550 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
550 kVA
605 kVA
1500 rpm
-- / 750 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY550 T5
502 kW
552 kW
DP180LA
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
18.273 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
91 L
HHY550 T5
(3300) / 4600 mm
(1450) / 1700 mm
(2200) / 2320 mm
4000 / 5000 kg
-- / 85 dB
HHY500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
-- / 920 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY500 T5
464 kW
510 kW
DP158LD
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
14.618 L
1500 rpm
Diesel EN 590
22 L
79 L
HHY500 T5
3300 / 4200 mm
1450 / 1700 mm
2200 / 2320 mm
3850 / 4850 kg
-- / 85 dB
HB2250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2250 kVA
2475 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2250 T5
1985 kW
2210 kW
12M55G2550 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
180 x 215 mm
65.65 L
1500 rpm
Diesel EN 590
560 L
636 L
HB2250 T5
(6300) / (8772) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB2000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2000 kVA
2200 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2000 T5
1850 kW
2020 kW
20M33G2250 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
20 - At Vee / 20 - Chữ V
150 x 185 mm
65.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
235 L
410 L
HB2000 T5
(6300) / (9200) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HHY450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HHY450 T5
408 kW
449 kW
DP158LC
HUYNDAI
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electrical / Điện
8 - V type / 8 - Chữ V
128x142 mm
14.618 L
1500 rpm
Diesel EN 590
22 L
79 L
HHY450 T5
3300 / 4000 mm
1450 / 1700 mm
2200 / 2280 mm
3450 / 4345 kg
-- / 85 dB
HB2500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2500 kVA
2750 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB2500 T5
2200 kW
2450 kW
12M55G2750 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
180 x 215 mm
65.65 L
1500 rpm
Diesel EN 590
560 L
NA
HB2500 T5
(6300) / (8772) mm
(3065) / (3810) mm
(3000) / (3755) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1500 kVA
1650 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1500 T5
1350 kW
1450 kW
12M33G1650 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1500 T5
(4940) / (7700) mm
(2523) / (3270) mm
(2335) / (3100) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1600 kVA
1760 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1600 T5
1530 kW
1680 kW
16M33G1900 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
150 x 185 mm
52.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
175 L
542 L
HB1600 T5
5540 / (8300) mm
2100 / (3270) mm
2850 / (3350) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1350 kVA
1485 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1350 T5
1200 kW
1320 kW
12M33G1500 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1350 T5
(4940) / (7700) mm
(2523) / (3270) mm
(2335) / (3100) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1230 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1230 kVA
1353 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1230 T5
1100 kW
1210 kW
12M33G1400 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1230 T5
(4940) / (6950) mm
(2523) / (2600) mm
(2335) / (2845) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB1000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1000 kVA
1100 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1000 T5
889 kW
973 kW
12M26G1100 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB1000 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2200) mm
(2130) / (2600) mm
8239 / 10457 kg
-- / 85 dB
HB1125 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1125 kVA
1237.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB1125 T5
1007 kW
1108 kW
12M33G1250 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 185 mm
39.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
160 L
303 L
HB1125 T5
(4940) / (6950) mm
(2523) / (2600) mm
(2335) / (2845) mm
-- / --
-- / 85 dB
HB900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB900 T5
820 kW
902 kW
12M26G1000 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB900 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2622) mm
(2130) / (2856) mm
8077 / 10500 kg
-- / 85 dB
HB800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB800 T5
725 kW
793 kW
12M26G900 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
12 - At Vee / 12 - Chữ V
150 x 150 mm
31.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
154 L
HB800 T5
(4150) / (5960) mm
(1910) / (2622) mm
(2130) / (2856) mm
7925 / 10143 kg
-- / 85 dB
HB750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB750 T5
675 kW
725 kW
6M33G825 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB750 T5
(4000) / (5530) mm
(1910) / (2104) mm
(2080) / (2550) mm
5781 / 7521 kg
-- / 85 dB
HB650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB650 T5
575 kW
633 kW
6M33G715 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB650 T5
(3900) / (5530) mm
(1650) / (1900) mm
(2050) / (2550) mm
5350 / 7450 kg
-- / 85 dB
HB500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB500 T5
450 kW
490 kW
6M21G550 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
38 L
62 L
HB500 T5
(3600) / (4500) mm
(1460) / (1800) mm
(1890) / (2350) mm
3210 / 4810 kg
-- / 85 dB
HB600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
600 kVA
660 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB600 T5
536 kW
587 kW
6M33G660 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
150 x 185 mm
19.6 L
1500 rpm
Diesel EN 590
64 L
159 L
HB600 T5
(3900) / (5530) mm
(1650) / (1900) mm
(2050) / (2550) mm
4200 / 6150 kg
-- / 85 dB
HB400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
440 kVA
1500 rpm
-- / 930 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB400 T5
368 kW
405 kW
6M21G440 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
47 L
HB400 T5
(3310) / (4200) mm
(1390) / (1600) mm
(1820) / (2200) mm
2920 / 3900 kg
-- / 80 dB
HB450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB450 T5
409 kW
450 kW
6M21G500 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
127 x 165 mm
12.54 L
1500 rpm
Diesel EN 590
34 L
47 L
HB450 T5
(3600) / (4500) mm
(1460) / (1800) mm
(1890) / (2350) mm
3108 / 4500 kg
-- / 80 dB
HB300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB300 T5
291 kW
320 kW
6M16G350 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
-- / --
44 L
HB300 T5
(3140) / (3800) mm
(1400) / (1400) mm
(1900) / (2100) mm
2900 / 3500 kg
-- / 80 dB
HB200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
200 kVA
220 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB200 T5
187 kW
204 kW
6M16G220 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
35 L
HB200 T5
(2850) / (3700) mm
(1200) / (1300) mm
(1850) / (2100) mm
2100 / 2500 kg
-- / 75 dB
HB250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB250 T5
240 kW
264 kW
6M16G275 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
126 x 130 mm
9.726 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
35 L
HB250 T5
(2850) / (3700) mm
(1200) / (1300) mm
(1850) / (2100) mm
2200 / 2760 kg
-- / 75 dB
HB150 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
150 kVA
165 kVA
1500 rpm
-- / 320 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB150 T5
138 kW
152 kW
6M11G165 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
105 x 130 mm
6.75 L
1500 rpm
Diesel EN 590
19 L
21 L
HB150 T5
(2600) / 3350 mm
(1100) / 1100 mm
(1650) / 1620 mm
1500 / 1850 kg
-- / 75 dB
HB100 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
97 kVA
106.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB100 T5
90 kW
100 kW
4M10G110 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
23.6 L
HB100 T5
(2200) / (2800) mm
(1000) / (1200) mm
(1450) / (1800) mm
1241 / 1500 kg
-- / 75 dB
HB60 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
60 kVA
66 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB60 T5
60 kW
66 kW
4M10G70 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
17.9 L
HB60 T5
(2250) / (2500) mm
(1000) / (1000) mm
(1500) / (1425) mm
1100 / 1300 kg
-- / 65 dB
HB77 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
77 kVA
84.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB77 T5
72 kW
80 kW
4M10G88 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
105 x 118 mm
4.087 L
1500 rpm
Diesel EN 590
13 L
17.9 L
HB77 T5
(2250) / (2500) mm
(1000) / (1000) mm
(1500) / (1425) mm
1140 / 1450 kg
-- / 75 dB
HB50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
-- / 110 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB50 T5
48 kW
53 kW
4M06G55 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
9.2 L
8.4 L
HB50 T5
(2127) / 2310 mm
(756) / 980 mm
(1130) / 1220 mm
950 / 1200 kg
-- / 65 dB
HB37 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
37 kVA
40.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB37 T5
37 kW
41 kW
4M06G44 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
9.4 L
HB37 T5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
800 / 1050 kg
-- / 65 dB
HB45 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
45 kVA
49.5 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB45 T5
44 kW
48 kW
4M06G50 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.4 L
HB45 T5
(2127) / (2437) mm
(756) / (976) mm
(1130) / (1155) mm
920 / 1170 kg
-- / 65 dB
HB30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
-- / 105 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB30 T5
30 kW
33 kW
4M06G35 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
16.0 L
HB30 T5
(1958) / 2200 mm
(853) / 980 mm
(1145) / 1220 mm
770 / 1021 kg
-- / 65 dB
HB16 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
16 kVA
17.6 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB16 S5
23 kW
25 kW
4M06G25 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB16 S5
(1825) / (2095) mm
(757) / (927) mm
(1126) / (1186) mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HB23 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB23 T5
23 kW
25 kW
4M06G25 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB23 T5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HB17 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
17 kVA
18.7 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB17 T5
18 kW
20 kW
4M06G20 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB17 T5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HM2200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2200 kVA
2400 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2200 T5
1965 kW
2162 kW
16V4000G24F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
170 x 210 mm
76.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
500 L
HM2200 T5
(7100) / (12192) mm
(2300) / (2438) mm
(2760) / (2896) mm
16500 / 22000 kg
-- / 85 dB
HB32 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
32 kVA
35.2 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB32 S5
44 kW
48 kW
4M06G50 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.4 L
HB32 S5
(2127) / (2437) mm
(756) / (976) mm
(1130) / (1155) mm
920 / 1170 kg
-- / 65 dB
HB22 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
22 kVA
24.2 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB22 S5
30 kW
33 kW
4M06G35 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
16.0 L
HB22 S5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
770 / 1021 kg
-- / 65 dB
HB27 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
27 kVA
29.7 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB27 S5
37 kW
41 kW
4M06G44 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
9.4 L
HB27 S5
(1958) / (2323) mm
(853) / (1003) mm
(1145) / (1200) mm
800 / 1050 kg
-- / 65 dB
HB13 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
13 kVA
14.3 kVA
1500 rpm
-- / 90 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HB13 S5
18 kW
20 kW
4M06G20 / 5
BAUDOUIN
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Electronic / Điện tử
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
89 x 92 mm
2.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
11.5 L
8.6 L
HB13 S5
(1825) / 2050 mm
(757) / 950 mm
(1126) / 1300 mm
700 / 900 kg
-- / 65 dB
HM2500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2500 kVA
2750 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2500 T5
2200 kW
2420 kW
20V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
20 - At Vee / 20 - Chữ V
170 x 210 mm
95.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
550 L
HM2500 T5
(7700) / (12192) mm
(2400) / (2438) mm
(2760) / (2896) mm
19200 / 29200 kg
-- / 85 dB
HM2000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
2050 kVA
2255 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM2000 T5
1798 kW
1978 kW
16V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
170 x 210 mm
76.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
300 L
480 L
HM2000 T5
(6970) / (12200) mm
(2230) / (2440) mm
(2780) / (2900) mm
16000 / 21500 kg
-- / 85 dB
HM1600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1600 kVA
1760 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1600 T5
1420 kW
1562 kW
12V4000G14F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
170 x 210 mm
57.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
260 L
450 L
HM1600 T5
(5580) / (8400) mm
(2230) / (2900) mm
(2840) / (3780) mm
14000 / 19500 kg
-- / 85 dB
HM1800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1800 kVA
1980 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1800 T5
1575 kW
1733 kW
12V4000G24F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
170 x 210 mm
57.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
260 L
460 L
HM1800 T5
(6500) / (12200) mm
(2230) / (2440) mm
(2780) / (2900) mm
15000 / 20500 kg
-- / 85 dB
HM1250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1250 kVA
1375 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1250 T5
1102 kW
1212 kW
18V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
18 - At Vee / 18 - Chữ V
135 x 156 mm
40.2 L
1500 rpm
Diesel EN 590
122 L
200 L
HM1250 T5
(5050) / (7200) mm
(2000) / (2200) mm
(2300) / (3020) mm
8280 / 12200 kg
-- / 85 dB
HM1130 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1130 kVA
1243 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1130 T5
1000 kW
1100 kW
16V2000G36F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
150 L
HM1130 T5
(4800) / (6500) mm
(1860) / (2150) mm
(2396) / (3350) mm
7600 / 10500 kg
-- / 85 dB
HM750 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
750 kVA
825 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM750 T5
665 kW
732 kW
12V2000G16F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
135 x 156 mm
26.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
92 L
165 L
HM750 T5
(4200) / 5900 mm
(2000) / 2000 mm
(2300) / 2480 mm
6300 / 9000 kg
-- / 85 dB
HM1000 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
1000 kVA
1100 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM1000 T5
890 kW
979 kW
16V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
198 L
HM1000 T5
4800 / 6450 mm
1600 / 2000 mm
2396 / 2480 mm
7400 / 10700 kg
-- / 85 dB
HM800 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
800 kVA
880 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM800 T5
709 kW
780 kW
12V2000G26F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
135 x 156 mm
26.8 L
1500 rpm
Diesel EN 590
92 L
165 L
HM800 T5
4060 / 5900 mm
1675 / 2000 mm
2380 / 2500 mm
6500 / 9200 kg
-- / 85 dB
HM900 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
900 kVA
990 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM900 T5
806 kW
887 kW
16V2000G16F
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
16 - At Vee / 16 - Chữ V
135 x 156 mm
35.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
114 L
150 L
HM900 T5
(4700) / (5500) mm
(1700) / (2000) mm
(2250) / (2600) mm
7000 / 10200 kg
-- / 85 dB
HM650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
850 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM650 T5
576 kW
634 kW
12V1600G20F (IN)
MTU
Diesel 4 thì
Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
12 - At Vee / 12 - Chữ V
122 x 150 mm
21.0 L
1500 rpm
Diesel EN 590
72.5 L
150 L
HM650 T5
3400 / 5000 mm
1500 / 2000 mm
2178 / 2300 mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV700 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
700 kVA
770 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV700 T5
616 kW
675 kW
TWD1645GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV700 T5
(3600) / (5030) mm
(1480) / (2060) mm
(2220) / (2550) mm
5110 / 6700 kg
-- / 85 dB
HM500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
850 / 1300 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HM500 T5
448 kW
493 kW
10V1600G20F (GER)
MTU
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí
ECU
10 - chữ V
122 x 150 mm
17.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
60.5 L
150 L
HM500 T5
3050 / 4750 mm
1260 / 1900 mm
2130 / 2250 mm
3980 / 5700 kg
-- / 85 dB
HV650 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
650 kVA
715 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV650 T5
575 kW
630 kW
TWD1644GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV650 T5
(3500) / (5030) mm
(1400) / (2060) mm
(2050) / (2550) mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV625 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
625 kVA
687.5 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV625 T5
575 kW
630 kW
TWD1644GE
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
50 L
HV625 T5
(3400) / 4900 mm
(1480) / 1800 mm
(1960) / 2250 mm
4910 / 6500 kg
-- / 85 dB
HV500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
550 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV500 T5
441 kW
484 kW
TAD1641GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
60 L
HV500 T5
(3300) / 4800 mm
(1300) / 1650 mm
(2200) / 2250 mm
3850 / 4850 kg
-- / 85 dB
HV550 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
550 kVA
605 kVA
1500 rpm
1000 / 1200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV550 T5
514 kW
565 kW
TAD1642GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
144 x 165 mm
16.12 L
1500 rpm
Diesel EN 590
48 L
60 L
HV550 T5
(3300) / 4800 mm
(1300) / 1650 mm
(2200) / 2250 mm
4000 / 5000 kg
-- / 85 dB
HV450 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
450 kVA
495 kVA
1500 rpm
800 / 950 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV450 T5
398 kW
441 kW
TAD1345GE-B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV450 T5
2970 / 4150 mm
1200 / 1400 mm
1810 / 1950 mm
3450 / 4345 kg
-- / 85 dB
HV400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
440 kVA
1500 rpm
800 / 950 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV400 T5
364 kW
399 kW
TAD1344GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV400 T5
(2590) / 4150 mm
(1240) / 1400 mm
(1520) / 1950 mm
3300 / 4190 kg
-- / 85 dB
HV350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
350 kVA
385 kVA
1500 rpm
700 / 920 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV350 T5
313 kW
343 kW
TAD1342GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV350 T5
(3000) / 3950 mm
(1140) / 1400 mm
(1841) / 1950 mm
2500 / 3750 kg
-- / 85 dB
HV300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
700 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV300 T5
281 kW
308 kW
TAD1341GE - B
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
131 x 158 mm
12.78 L
1500 rpm
Diesel EN 590
36 L
24 L
HV300 T5
2900 / 3900 mm
1140 / 1400 mm
1808 / 1950 mm
2700 / 3390 kg
-- / 85 dB
HF150 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
150 kVA
165 kVA
1500 rpm
350/ 300 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF150 T5
154.7 kW
170 kW
NEF67TM4.S500
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
17.2 L
25.5 L
HF150 T5
2400 / 3250 mm
850 / 1100 mm
1540 / 1750 mm
1420 / 2120 kg
-- / 75 dB
HV250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
550 / 760 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HV250 T5
227 kW
250 kW
TAD734GE (GER)
VOLVO
Diesel 4 thì
Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
108 x 130 mm
7.15 L
1500 rpm
Diesel EN 590
29 L
32 L
HV250 T5
2700 / 3600 mm
1170 / 1400 mm
1711 / 1880 mm
2120 / 2860 kg
-- / 85 dB
HF600 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
598 kVA
639.8 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF600 T5
518 kW
570 kW
CURSOR16TE1W.S550 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
141 x 170 mm
15.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
38 L
26.5 L
HF600 T5
(3600) / (5000) mm
(1460) / (1800) mm
(1990) / (2500) mm
3595 / 5305 kg
-- / 85 dB
HF500 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
500 kVA
535 kVA
1500 rpm
-- / 800 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF500 T5
446 kW
480 kW
CURSOR13TE7W.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.88 L
1500 rpm
Diesel EN 590
32 L
38.1 L
HF500 T5
(3310) / 4500 mm
(1390) / 1500 mm
(1783) / 1950 mm
3305 / 4720 kg
-- / 85 dB
HF400 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
400 kVA
428 kVA
1500 rpm
600/ 770 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF400 T5
366.2 kW
401 kW
CURSOR13TE3A.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
35 L
67 L
HF400 T5
3010 / 4330 mm
1280 / 1500 mm
1950 / 1950 mm
2900 / 4170 kg
-- / 80 dB
HF350 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
350 kVA
374.5 kVA
1500 rpm
550 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF350 T5
300 kW
330 kW
CURSOR13TE2A.S551 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
135 x 150 mm
12.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
35 L
67 L
HF350 T5
(3000) / 4000 mm
(1240) / 1400 mm
(1750) / 2000 mm
2500 / 3870 kg
-- / 80 dB
HF300 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
300 kVA
330 kVA
1500 rpm
550 / 700 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF300 T5
264 kW
290 kW
CURSOR10TE1D.S550 (FR)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
125 x 140 mm
10.3 L
1500 rpm
Diesel EN 590
30 L
63 L
HF300 T5
2850 / 4000 mm
1140 / 1400 mm
1788 / 2000 mm
2290 / 3120 kg
-- / 80 dB
HF250 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
250 kVA
275 kVA
1500 rpm
380 / 430 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF250 T5
222.3 kW
244.5 kW
NEF67TE8P.S550
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
ECU
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
16.7 L
27.6 L
HF250 T5
(2700) / 3600 mm
(1000) / 1200 mm
(1711) / 1900 mm
1983 / 2690 kg
-- / 75 dB
HF120 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
122 kVA
130 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF120 T5
109 kW
120 kW
NEF45TM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF120 T5
1950 / 2800 mm
850 / 1100 mm
1476 / 1650 mm
910 / 1190 kg
-- / 75 dB
HF200 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
200 kVA
216 kVA
1500 rpm
380 / 430 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF200 T5
182 kW
200 kW
NEF67TM7.S502
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
6 - Inline / 6 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
6.7 L
1500 rpm
Diesel EN 590
17.2 L
25.5 L
HF200 T5
2450 / 3350 mm
900 / 1200 mm
1543 / 1750 mm
1500 / 2270 kg
-- / 75 dB
HF100 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
100 kVA
110 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF100 T5
109 kW
120 kW
NEF45TM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF100 T5
1950 / 2800 mm
850 / 1100 mm
1476 / 1650 mm
1250 / 1710 mm
-- / 75 dB
HF16 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
16 kVA
17.6 kVA
1500 rpm
-- / 55 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF16 S5
23 kW
23 kW
R24MANS01.23A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
9.1 L
HF16 S5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
830 / 920 kg
-- / 65 dB
HF80 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
80 kVA
85.6 kVA
1500 rpm
220 / 275 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF80 T5
74.6 kW
82 kW
NEF45SM3.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF80 T5
1860 / 2800 mm
800 / 1100 mm
1300 / 1650 mm
1370 / 1800 kg
-- / 75 dB
HF60 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
60 kVA
64.2 kVA
1500 rpm
170 / 200 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HF60 T5
54.5 kW
60 kW
NEF45SM1A.S500
FPT
Diesel 4 thì
Hệ thống tăng áp khí nạp
Điều tốc cơ
4 - thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF60 T5
1700 / 2500 mm
745 / 880 mm
1300 / 1330 mm
910 / 1190 kg
-- / 75 dB
HF50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
--/105
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF50 T5
46.5 kW
51 kW
NEF45AM2.S500
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
4.5 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF50 T5
(2000) / 2350 mm
(750) / 980 mm
(1130) / 1280 mm
950 / 1155 kg
-- / 65 dB
HF40 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
38 kVA
41.8 kVA
1500 rpm
--/--
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF40 T5
36 kW
39.6 kW
R24MSNS01.40A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
87 x 103 mm
2.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF40 T5
(2000) / (2350) mm
(750) / (980) mm
(1130) / (1280) mm
815 / 1134 kg
-- / 65 dB
HF30 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
30 kVA
33 kVA
1500 rpm
--/80
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF30 T5
28 kW
31 kW
80313AM1P.S550 (IN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Electronic / Điện tử
3 - Inline / 3 - thẳng hàng
104 x 115 mm
2.9 L
1500 rpm
Diesel EN 590
8.8 L
14 L
HF30 T5
(1740) / 2120 mm
(750) / 980 mm
(1100) / 1220 mm
820 / 920 kg
-- / 65 dB
HF45 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
45 kVA
49.5 kVA
1500 rpm
--/105 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF45 S5
46.5 kW
52.0 kW
NEF45AM2.S500
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
Mechanical / Cơ khí
4 - Inline / 4 - Thẳng hàng
104 x 132 mm
4.50 L
1500 rpm
Diesel EN 590
12.8 L
18.5 L
HF45 S5
(2000) / 2350 mm
(750) / 980 mm
(1130) / 1280 mm
1016 / 1221 kg
-- / 65 dB
HF20 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
20 kVA
22 kVA
1500 rpm
-- / 55 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF20 T5
23 kW
23 kW
R24MANS01.23A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Natural aspirated/ Lấy khí tự nhiên​
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.4 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
9.1 L
HF20 T5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
811 / 905 kg
-- / 65 dB
HY41 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
41 kVA
44.2 kVA
1500 rpm
60/ 80 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY41 T5
37.7 kW
41.4 kW
4TNV98T-GGE / 4TNV98T-GGECC (CN)
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
98 x 110 mm
3.319 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
12.0 L
HY41 T5
1670 / 2105 mm
660 / 900 mm
1050 / 1155 mm
840 / 1040 mm
-- / 65 dB
HF35 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
35 kVA
38.5 kVA
1500 rpm
-- / 80 L
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF35 S5
36.0 kW
39.6 kW
R24MSNS01.40A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF35 S5
(2000) / (2350) mm
(750) / (980) mm
(1130) / (1280) mm
860 / 1160 kg
-- / 65 dB
HY50 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
50 kVA
55 kVA
1500 rpm
60 / 105 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY50 T5
44.9 kW
49.4 kW
4TNV106-GGE
YANMAR
Diesel 4 thì
Natural/ Lấy khí tự nhiên
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
106 x 125 mm
4.412 L
1500 rpm
Diesel EN 590
14 L
16 L
HY50 T5
1960 / 2310 mm
675 / 970 mm
1057 / 1155 mm
950 / 1200 mm
-- / 65 dB
HF23 S5
50 Hz
220V - 50Hz
1 pha - 2 dây - cosФ 1
23 kVA
25.3 kVA
1500 rpm
-- / --
AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system
Automatic transfer switch (ATS) / Bộ chuyển nguồn tự động ; Synchronizing system / Hệ thống hòa đồng bộ
HF23 S5
28.3 kW
31.1 kW
R24MSNS01.31A01 (CN)
FPT
Diesel 4 thì
Turbocharged/ Hệ thống tăng áp khí nạp
ECU
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
87 x 103 mm
2.40 L
1500 rpm
Diesel EN 590
10.5 L
7.6 L
HF23 S5
(1740) / (2120) mm
(750) / (980) mm
(1100) / (1220) mm
830 / 930 kg
-- / 65 dB
HY20 T5
50 Hz
220/380V
3 pha - 4 dây - cosФ 0.8
20 kVA
22 kVA
1500 rpm
47 / 56 L
AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus
Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ
HY20 T5
19.1 kW
21.0 kW
4TNV84T-GGE / 4TNV84T-GGECC (CN) / 4TNV84T-GGEA
YANMAR
Diesel 4 thì
Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp
Mechanical/ Điều tốc cơ
4 - Inline / 4 - thẳng hàng
84 x 90 mm
1.995 L
1500 rpm
Diesel EN 590
7.4 L
9.0 L
HY20 T5
1520 / 1830 mm
540