Tài liệu kỹ thuật

Tổng hợp các tài liệu kỹ thuật

Để tìm hiểu chi tiết hơn về thông số kỹ thuật của các dòng sản phẩm máy phát điện của Hữu Toàn, bạn có thể tải về những tài liệu kỹ thuật liên quan dưới đây.

TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN

Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật đặc biệt này. Nếu bạn đã để lại email, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất cho bạn qua email.

Brochure

Đây sẽ là nơi bạn tìm thấy những brochure chi tiết liên quan đến sản phẩm, cả máy phát điện dầu và máy phát điện xăng. Bạn có thể tải các tài liệu này về để xem.

DiaSys is a Windows®-based software tool that communicates with a wide range of mtu engine controllers. This tool allows the user to perform required maintenance and servicing tasks, including reading and recording measurement values/process variables.

MÁY PHÁT ĐIỆN DẦU

Discover the power of kinetic energy
Product data for dynamic UPS solutions
Power Generation Solution Guide
Ensure a Constant Flow of Power - And Peace of Mind
Reference EIM HW/SW and plant ID for diasys.dat
MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG

Discover the power of kinetic energy
Product data for dynamic UPS solutions
Power Generation Solution Guide
Ensure a Constant Flow of Power - And Peace of Mind
Reference EIM HW/SW and plant ID for diasys.dat
Hướng dẫn vận hành

Building Information Modeling (BIM) allows the user to construct a building in full detail, virtually. During the BIM-design phase, you can select and place the materials that will make up the finished structure, including the engine, generator, and accessories. Once the building design is complete, the model can test for spatial claim and interference based on the models included in the building design.  

We currently offer BIM models for North and Latin American product including mtu engine series 1600, 2000, and 4000. BIM models include RFA and RVT files, in addition to 3-D view DWFX files.

BIM document

Discover the power of kinetic energy
Product data for dynamic UPS solutions
Power Generation Solution Guide
Ensure a Constant Flow of Power - And Peace of Mind
Reference EIM HW/SW and plant ID for diasys.dat
Engineer's Guidebook

Tải về tài liệu đặc biệt về các giải pháp năng lượng thông minh và bền vững của Hữu Toàn.

Hướng dẫn bảo trì

Building Information Modeling (BIM) allows the user to construct a building in full detail, virtually. During the BIM-design phase, you can select and place the materials that will make up the finished structure, including the engine, generator, and accessories. Once the building design is complete, the model can test for spatial claim and interference based on the models included in the building design.  

We currently offer BIM models for North and Latin American product including mtu engine series 1600, 2000, and 4000. BIM models include RFA and RVT files, in addition to 3-D view DWFX files.

BIM document

Discover the power of kinetic energy
Product data for dynamic UPS solutions
Power Generation Solution Guide
Ensure a Constant Flow of Power - And Peace of Mind
Reference EIM HW/SW and plant ID for diasys.dat
Tư vấn