TỦ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN TỰ ĐỘNG (ATS)

Tự động chuyển đổi nguồn điện từ lưới điện chính sang nguồn điện dự phòng. Vận hành đơn giản, an toàn.

Nhấn và chọn tên tủ ATS muốn so sánh (Tối đa là 3 tủ)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.
Tủ ATS
Dòng điện định mức (A)
Chế độ vận hành
Điện áp làm việc
Số pha – Số dây
Tần số
Điện áp điều khiển của thiết bị đóng cắt chính
Bộ điều khiển ATS
Thiết bị đóng cắt
Số cực thiết bị đóng cắt
Vị trí dây điện đầu vào máy phát
Kiểu kết nối đầu ra tải
Thanh đồng
Vị trí dây điện đầu ra tải
Khối lượng tủ (kg)
Kích thước dài * rộng * cao (mm)
Loại sơn
Cấp độ bảo vệ
HT4C-300T
300
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N11
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
100 ± 5kg
660x510x1400
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-180T
180
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N8
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
41 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-100T
100
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N5A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
19 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-150T
150
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N7
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
30 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-80T
80
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N4
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-65T
65
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N3
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-50T
50
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2S
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-40T
40
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-22T
22
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-5-1
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-180S
180
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N8
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
41 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-150S
150
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N7
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
30 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-125S
125
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N6
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
21 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-80S
80
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N4
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
20 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-65S
65
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N3
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-50S
50
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2S
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-32S
32
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N1
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4S-3200T
3200
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 3200A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-2500T
2500
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 2500A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-2000T
2000
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 2000A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1800T
1800
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1800A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
880x700x1550
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1600T
1600
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1600A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
880x700x1550
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1250T
1250
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1250A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
180 ± 5kg
750x650x1500
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-800T
800
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 800A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
170 ± 5kg
750x650x1500
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-630T
630
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 630A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
105 ± 5kg
660x510x1400
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-400T
400
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 400A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
105 ± 5kg
660x510x1400
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
Vui lòng chọn tủ ATS
HT4C-300T
300
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N11
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
100 ± 5kg
660x510x1400
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-180T
180
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N8
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
41 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-100T
100
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N5A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
19 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-150T
150
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N7
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
30 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-80T
80
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N4
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-65T
65
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N3
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-50T
50
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2S
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-40T
40
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-22T
22
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-5-1
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-180S
180
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N8
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
41 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-150S
150
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N7
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
30 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-125S
125
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N6
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
21 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-80S
80
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N4
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
20 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-65S
65
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N3
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-50S
50
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2S
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-32S
32
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N1
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4S-3200T
3200
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 3200A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-2500T
2500
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 2500A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-2000T
2000
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 2000A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1800T
1800
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1800A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
880x700x1550
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1600T
1600
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1600A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
880x700x1550
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1250T
1250
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1250A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
180 ± 5kg
750x650x1500
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-800T
800
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 800A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
170 ± 5kg
750x650x1500
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-630T
630
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 630A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
105 ± 5kg
660x510x1400
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-400T
400
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 400A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
105 ± 5kg
660x510x1400
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
Vui lòng chọn tủ ATS
HT4C-300T
300
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N11
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
100 ± 5kg
660x510x1400
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-180T
180
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N8
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
41 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-100T
100
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N5A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
19 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-150T
150
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N7
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
30 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-80T
80
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N4
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-65T
65
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N3
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-50T
50
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2S
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-40T
40
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-22T
22
Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-5-1
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
P30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-180S
180
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N8
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
41 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-150S
150
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N7
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
30 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-125S
125
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N6
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
21 ± 5kg
550x300x850
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-80S
80
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N4
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
20 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-65S
65
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N3
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-50S
50
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N2S
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4C-32S
32
Tự động & bằng tay
220V
1 pha - 2 dây
50Hz
220V
Không có
Fuji SC-N1
3 cực
Vào từ đáy tủ
Terminal / Domino
-
Ra từ đáy tủ
18 ± 5kg
400x230x530
Electrostatic, 1225687PX20-Jotun / Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít
HT4S-3200T
3200
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 3200A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-2500T
2500
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 2500A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-2000T
2000
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 2000A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
1000x1000x1800
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1800T
1800
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1800A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
880x700x1550
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1600T
1600
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1600A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
-
880x700x1550
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-1250T
1250
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 1250A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
180 ± 5kg
750x650x1500
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-800T
800
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 800A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
170 ± 5kg
750x650x1500
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-630T
630
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 630A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
105 ± 5kg
660x510x1400
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
HT4S-400T
400
Automatic & Manual / Tự động & bằng tay
220/380V
3 pha - 4 dây
50Hz
220V
Không có
AtyS 3S 400A
3 cực
Vào từ đáy tủ
Thanh đồng trực tiếp
Đồng đỏ, xi thiết
Ra từ đáy tủ
105 ± 5kg
660x510x1400
Tĩnh điện, trắng xám nhăn
IP30: Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn 2.5mm. Ví dụ như đầu tuốc nơ vít/ IP30: Protection against penetration of solid objects 2.5mm. For example, the screwdriver head
Vui lòng chọn tủ ATS
Cần hỗ trợ để tìm sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp cho dự án của bạn?

Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!

Tư vấn